homepage
homepage
menu
chronimy twoje finanse

Masz nierzetelnych kontrahentów?

Chronimy twoje finanse

Zbyt długo czekasz na spłatę należności?

ZADZWOŃ!

Chronimy twoje finanse

Odzyskamy zamrożone środki

Chronimy Twoje Finanse

Przywrócimy płynność finansową Twojej firmy

elipsaWywiad Gospodarczy

elipsa

Wywiad Gospodarczy jako źródło informacji o potencjale i wiarygodności kontrahenta, jest profesjonalnym narzędziem wspomagającym procesy decyzyjne, zwiększające bezpieczeństwo transakcji handlowych.

Wywiad Gospodarczy zawiera:

 • informacje teleadresowe
 • pełne dane rejestrowe
 • formę prawną
 • historię i profil działalności
 • skład zarządu
 • dane właścicieli, wspólników, akcjonariuszy etc.(wraz z liczbą udziałów/akcji)
 • wysokość kapitału zakładowego
 • informacje finansowe
 • powiązania kapitałowe i osobowe
 • informacje o ew. postępowaniach windykacyjnych, upadłościowych, likwidacyjnych

Korzyści:

 • ograniczenie ryzyka transakcji handlowych,
 • zapoznanie się z kondycją finansową badanej firmy i jej płynnością finansową,
 • poznanie pozycji rynkowej danej firmy
 • uzyskanie innych informacji przydatnych w prowadzeniu działalności gospodarczej,
 • zabezpieczenie przed nieuczciwym kontrahentem