homepage
homepage
menu
chronimy twoje finanse

Masz nierzetelnych kontrahentów?

Chronimy twoje finanse

Zbyt długo czekasz na spłatę należności?

ZADZWOŃ!

Chronimy twoje finanse

Odzyskamy zamrożone środki

Chronimy Twoje Finanse

Przywrócimy płynność finansową Twojej firmy

elipsaFinansowanie wierzytelności

elipsa

Usługa polegająca na finansowaniu zobowiązań powstałych w wyniku realizacji dostaw towarów lub usług dla Publicznych Jednostek Służby Zdrowia, a które z powodu trudnej sytuacji finansowej nie mogą regulować terminowo płatności. Poprzez przejęcie finansowania oferujemy dostawcy zniwelowanie ryzyka kredytowania dłużnika oraz odzyskanie płynności finansowej.

Korzyści:

  • płatność za nieuregulowane fv w terminie ustalonym w drodze negocjacji
  • płatność za fv przed terminem ich wymagalności
  • przejęcie pełnego ryzyka finansowania dłużnika
  • poprawa płynności finansowej
  • możliwość kontynuowania działalności sprzedażowej i zakupowej