homepage
homepage
menu
chronimy twoje finanse

Masz nierzetelnych kontrahentów?

Chronimy twoje finanse

Zbyt długo czekasz na spłatę należności?

ZADZWOŃ!

Chronimy twoje finanse

Odzyskamy zamrożone środki

Chronimy Twoje Finanse

Przywrócimy płynność finansową Twojej firmy

elipsaWindykacja Zadłużenia

elipsa

Polega na pomocy przedsiębiorcom w usprawnieniu przepływów środków pieniężnych w sprawach dotyczących odzyskania należności od ich krajowych i zagranicznych partnerów handlowych, którzy unikają spłaty zobowiązań. Oferujemy możliwość współpracy w ramach udzielonego nam pełnomocnictwa i na jego mocy skuteczne odzyskanie zobowiązań od dłużnika, zarówno na zasadzie jednorazowego przejęcia sprawy jak i możliwości podpisania umowy stałej współpracy.

Na podstawie udzielonego pełnomocnictwa prowadzimy z dłużnikiem negocjacje zmierzające do polubownej zapłaty zobowiązań naszych kontrahentów. W przypadku bezskuteczności postępowania polubownego sprawa kierowana jest celem zabezpieczenia roszczeń naszych klientów do postepowania sądowego i egzekucyjnego.

Korzyści:

  • jako pełnomocnik jesteśmy bardziej skuteczni w odzyskiwaniu należności
  • klient może skupić swoja uwagę na prowadzeniu swojej działalności
  • nie pobieramy zaliczek, ani opłat wstępnych, wynagrodzenie płatne jest w momencie odzyskania należności
  • brak kosztów związanych z obsługą przez profesjonalnego pełnomocnika procesowego, które w całości zapewnia spółka w oparciu o własny departament prawny i współpracujące ze spółką profesjonalne kancelarie prawnicze