homepage
homepage
menu
chronimy twoje finanse

Masz nierzetelnych kontrahentów?

Chronimy twoje finanse

Zbyt długo czekasz na spłatę należności?

ZADZWOŃ!

Chronimy twoje finanse

Odzyskamy zamrożone środki

Chronimy Twoje Finanse

Przywrócimy płynność finansową Twojej firmy

elipsaMonitoring faktur z dzierżawą pieczęci prewencyjnej

elipsa

Proponujemy nadzór nad fakturami oraz dzierżawę pieczęci prewencyjnej, którą sygnowane są wystawiane klientom faktury i wezwania do zapłaty. Naszym zadaniem w tym przypadku jest systematyczne monitorowanie każdej wskazanej faktury, tak by jej płatność została dokonana w wyznaczonym terminie. Buduje to wśród monitorowanych klientów świadomość, że wszystkie płatności są nadzorowane, a wszelkie opóźnienia natychmiast będą zauważone.

Korzyści z użytkowania pieczęci:

  • motywowanie kontrahenta do zapłaty należności w terminie,
  • skuteczne przeciwdziałanie opóźnień w płatnościach,
  • ostrzeżenie potencjalnych dłużników,
  • zmniejszenie się globalnej kwoty przeterminowanych należności